Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasakos AT 1045 [Kerdžius žada ežerą raukti] ir AT 592 [Šokis per prievartą]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Kerdžius ganė gyvulius ir pynė vyžas. Velnias paklausė, ką jis daro. Kerdžius atsakė, kad daro tinklą, kuriuo iš pelkės gaudys velnius. Velnias prašė to nedaryti ir pažadėjo atnešti viską, ko tik kerdžiui reikės. Žmogus pasakė, kad atneštų muzikos instrumentą, kuriuo užgrojus, nors ir nenorint, pradės šokti. Velnias atnešė. Kerdžius užgrojo, pradėjo šokti karvės, paskui pradėjo šokti ir tarnaitė. Ši apie kerdžiaus muziką pasakė ponui. Jis nuėjo pažiūrėti ir taip pat turėjo šokti. Parėjus namo, ponas sumokėjo kerdžiui algą ir išvarė jį. Kerdžius sutiko žydą, važiuojantį su puodais. Jis pradėjo groti, žydas ir arkliai pradėjo šokti - sudužo puodai. Kad nustotų groti, kerdžius pareikalavo pusę rublio. Iš kito žydo, kuris šokdamas apsitaškė vežama smala, kerdžius taip pat paėmė pusę rublio. Žydai padavė kerdžių į teismą. Teisėjas liepė kerdžiui pagroti, visi pradėjo šokti. Teisėjas supyko ir išvarė jį.

TURINYS:
[Kerdžius žada ežerą raukti] ir [Šokis per prievartą] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1045, Bernas žada ežerą raukti, [9; 180]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 592, Šokis erškėtyne, [73; 58]

MOKSLINIS KOMENTARAS AT ir kitų katalogų duomenimis, pasakos, kur žmogus gąsdina velnią rauksiąs ežerą (AT 1045), 10 ir daugiau variantų užrašyta iš latvių (213 variantų), estų (28), suomių (146), Suomijos švedų (10), danų (19), airių (92), rusų (36), ukrainiečių (10). Iš lietuvių užrašyta 201 variantas.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 1045+1130 [Ežerą rauksiu]
Pasaka AT 326+592 [Jonas, kuris nieko nebijojo]
Pasaka AT 1045+1071+1072+1083A+1062 [Kaip žmogus iš kvailo velnio pinigų gavo]
Pasaka AT 1045+1082+1063+1642+1643 [Kaip kvailas brolis iš velnio pinigų gavo]
Pasaka AT 1045+1130 [Piemuo raukia ežerą]
Pasaka AT 1650+1045+1130+1071+1072+1082+1063 [Tėvo palikimas]
Pasaka AT 1650+1651+1045+1130 Pasaka trijų brolių
Pasaka [Tarnauja už tris spriges] AT 650A1 + 1045 + 1072 + 1082 + 1130
Pasaka AT 475+592 [Apie vieną vaikelį]
Pasaka AT 592 [Kaip muzikantas velnius numarino]
Pasaka AT 592 [Kareivio kelionė namo]
Pasaka AT 592 [Puodžiaus šokis]
Pasaka AT 592 [Velnio dūdelė]
Pasaka AT 592+330B [Apie vargšą žmogų, kuris už gerą širdį į dangų pakliuvo]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal