Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 8 90-39 Pasaka AT 700 [Apie Jonuką nykštuką]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 8 tomas

ANOTACIJA: Ūkininkas su žmona neturėjo vaikų. Jiems gimė labai mažas vaikas. Kai tėvas išvažiavo į girią malkų, nykštukas įlindo arkliui į ausį ir varė arklius. Pakeleiviai nusekė paskui vežimą. Jie nupirko vaiką. Jonukas pabėgo nuo pakeleivių, apsinakvojo šiene. Merga padavė šieną karvei, ši prarijo nykštuką. Jonukas šaukė, kad daugiau neduotų karvei šieno. Ūkininkas liepė papjauti karvę. Jos pilvą išmetė į duobę. Atbėgęs vilkas suėdė pilvą - nykštukas pateko į vilko vidų. Jonukas iškišo galvą iš vilko užpakalio ir šaukė. Vilkas išsigando ir pastipo. Nykštukas grįžo pas tėvus.

TURINYS:
[Apie Jonuką nykštuką] Visatekstė
Rankraštinė versija [Apie Jonuką nykštuką] Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 700, Nykštukas, [144; 5]

MOKSLINIS KOMENTARAS Stebuklų pasaka apie nykštuko nuotykius labai populiari. Apie jos paplitimą žr. šio leidimo I tomo 4 paaiškinimą. Iš lietuvių šios pasakos užrašyta 156 variantai. J. Basanavičiaus rinkiniuose jos variantų skelbta: BsLPY 1 4, 40, 2 85, 3 53.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 700 Nykščiukas
BsTB 8 140-79 Pasaka AT 700 [Apie diedą ir bobą]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal