Archeologijos objektas
Archeologija


PAVADINIMAS: Taurapilio pilkapynas (Utenos r.)

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Tauragnų-Taurapilio archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: Etaloninis viduriniojo geležies amžiaus pilkapynas. Čia surastas „kunigaikščio“ kapas (5 a. antroji pusė - 6 a. ) - vienas garsiausių atradimų Lietuvos archeologijos istorijoje.

TURINYS:
Kun. J. Šnapštys į muziejų atnešė... (1910) Visatekstė
Rytinės Taurapilio pilkapių grupės įkapės Visatekstė
Rytinės Taurapilio pilkapių grupės laidosena Visatekstė
Vakarinės Taurapilio pilkapių grupės kapai su žirgais Visatekstė
Vakarinės Taurapilio pilkapių grupės įkapės Visatekstė
Vakarinės Taurapilio pilkapių grupės laidosena Visatekstė
Pilkapyje 5 palaidoto mirusiojo visuomeninė padėtis Visatekstė
Taurapilio pilkapis 5 („Kunigaikščio kapas“) Visatekstė
1970–1971 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Taurapilio (Utenos r.) pilkapio 5 tyrimai
Tauragno ežeras (Utenos r.)
Sagtys kalavijui prisegti (Taurapilis, Utenos r.)
Plastinė Taurapilio „kunigaikščio“ veido rekonstrukcija
Geriamojo rago angos apkalas iš Taurapilio (Utenos r.) pilkapio 5 kapo
Kalavijo makštų galo apkalas iš Taurapilio (Utenos r.) pilkapio 5 kapo

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. A962 P

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | PILKAPYNAS | pagal kultūrinę priklausomybę | RYTŲ LIETUVOS PILKAPYNAS

MOKSLINIS KOMENTARAS Kunigaikščių kapais archeologinėje literatūroje vadinami kapai, kurie skiriasi savo laidosena (mirusysis dažnai laidojamas didesniame ir aukštesniame pilkapyje, kartais atskiroje kapinyno dalyje, jam kasama didesnė duobė, kartais joje daroma kamera – „kambarys“ ir t. t.) ir įkapėmis (jų būna brangių ir daug, kartais randama ir importinių dirbinių bei su religinėmis apeigomis susijusių daiktų). Baltų genčių gyventuose plotuose tokie kapai aptinkami 4–5 a. paminkluose. Iki šiol buvo žinomi 2 tokie kapai: kapas 2 ir 25 iš Šveicarijos pilkapių (Lenkijos teritorijoje). Taurapilyje „kunigaikščio“ kapu galima vadinti pilkapį 5, esantį V pilkapių grupėje. Jis buvo šios grupės centre, kiek arčiau kalvos Š krašto. Žemės paviršiuje buvo išlikęs apie 50–60 cm aukščio ir 14–15 m skersmens pakilimas. Paviršiuje, P krašte, matėsi kelių išlindusių akmenų viršūnės.

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (vidurinis)

LOKALIZACIJA:

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Plinkaigalio kapinynas (Kėdainių r.) Taurapilio „kunigaikščio“ kape rasti pentinai analogiški rastiems Plinkaigalyje.
Taurapilio piliakalnis (Utenos r.) Galimas dalykas, priklauso tam pačiam archeologijos paminklų kompleksui.
Santakos pilkapynas (Vilniaus r.) To paties laikotarpio Rytų Lietuvos pilkapių kultūros paminklai.

INTERNETO NUORODOS:
http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/pilkapiai/pilkapiai_sarasas.htm#Taurapilis

Spausdinti

Atgal