Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 8 140-79 Pasaka AT 700 [Apie diedą ir bobą]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 8 tomas

ANOTACIJA: Diedas su boba neturėjo vaikų. Boba nusipjovė nykščio galą ir užmetė jį už krosnies - kažkas iš ten prakalbo žmogaus balsu. Kai vaikas sužinojo, kad tėvas aria, pasisiūlė nunešti jam pietus. Kol tėvas valgė, nykstukas arė. Ponas, pamatęs vaiką, nupirko jį, tačiau šis pabėgo ir grįžo pas tėvus.

TURINYS:
[Apie diedą ir bobą] Visatekstė
Rankraštinė versija [Apie diedą ir bobą] Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 700, Nykštukas, [144; 5]

MOKSLINIS KOMENTARAS Stebuklų pasaka apie nykštuko nuotykius labai populiari. Iš lietuvių šios pasakos užrašyta 156 variantai. J. Basanavičiaus rinkiniuose jos variantų skelbta: BsLPY 1 4, 40, 2 85, 3 53.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 8 90-39 Pasaka AT 700 [Apie Jonuką nykštuką]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal