Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 102-5 Tikėjimas [Kokiomis dienomis pirmą kart pavasarį nedera ginti karvių]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Pirmą kartą pavasarį negena karvių trečiadienį (seredoje), penktadienį (pėdnyčioje) ir šeštadienį (subatoje), tikėdami, kad pieno mažai duos.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal