Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 201-91 Sakmė – Apie bobutę ir aitvarą

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Bobutė turėjo aitvarus, kurie jai nešdavo pinigus ir javus. Bobutė už tai jiems išvirdavo košės ir padėdavo tarp statinių. Kartą tarnas pasislėpė ir pamatė, kad du aitvarai iš dubenėlių ėda. Kitą dieną jis išvalgė aitvarams skirtą košę, o į dubenėlius pridergė. Atėję aitvarai dubenėlius pauostė ir pasakė: „Prinkė kakė, mižė kakė”. Kitą dieną vėl tas pats. Trečią dieną aitvarai atėjo pas bobutę ir pasakė neėdę negalintys jai tarnauti. Po to jie išėjo ir bobutė liko be aitvarų.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Lietuvių tradicinė sakmė apie tai, kaip samdinys aitvarui paliktą maistą pridergia ir pan., gana paplitusi, užrašyta 237 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=717 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal