Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 202-92 Sakmė – Apie senelį, kurs pinigus kavojo

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Turtingas senelis turėjo devynis sūnus ir daug pinigų, kurių sūnums nedavė. Prieš mirtį (smertį) jis jaujoje iškasė duobę, sudėjo pinigus ir pasakė, kad tų pinigų niekas neiškas, kol nepadės dvylikos galvų. Po krosnimi palindęs sūnus viską matė ir paklausė, ar bet kokių? Senis atsakė, kad taip, bet kokių. Tėvui išėjus, sūnus dvylikai vištų jaujoje nukirto galvas ir išsiėmė pinigus.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Artimų šiam tekstui sakmių, kai, norint paimti lobį, reikia 9 ar 12 galvų, užrašyta 364 variantai. Tai rodo didelį šitų motyvų populiarumą.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=718 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal