Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 202-93 Sakmė – Kaip ūkininkas pinigus kavojo

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Turtingas ūkininkas prieš mirtį išvarė visus į bažnyčią. Bernas pasislėpė daržinėje ir žiūrėjo per plyšį. Senis atėjo į daržą, iškasė duobę, sudėjo pinigus, užkasė ir pasakė, kad tas, kuris su dviem ožiais arsiąs, tuos pinigus paimsiąs. Kai senis numirė, bernas arė su ožiais ir rado pinigus.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Artimų šiam tekstui sakmių, kur užkeikiama, kad lobį iškasti galima tik ariant gaidžiu (zuikiu, varna. plika moterim, dviem ožiais ir pan.), užrašyta 20 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=718 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal