Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 416-186 Sakmė BILPK 3694 – Apė laumių skalbimą

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Laumės skalbimas būdavo kitoks nei merginų ar moterų. Kuris žmogus išgirsdavo laumę skalbiant, tas artindavosi prie laumės su dideliu džiaugsmu. Laumė tuomet pametusi audeklą nubėgdavo. Tą audeklą žmogus parsinešdavo ir įdėdavo į kubilą. Negalima to audeklo išvynioti ir žiūrėti, ar toli galas, nes tada tas audeklas pasibaigs, o jei nežiūri, tai gali jo rėžti – nėra pabaigos, nors ir visą pasaulį apvilktum marškiniais.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

TIPOLOGIJA:    Sakmė BILPK 3694

MOKSLINIS KOMENTARAS Apie šios sakmės tipą žr. šio leidimo I tomo 25 paaiškinimą.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal