Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 416-187 Sakmė BILPK 3697 – Laumė ir lino žiedas

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Vienas artojas arė prie upelio ir pamatė ateinančią laumę. Priėjusi upelį niekaip negalėjo pereiti. Tuomet pašaukė vaikiną ir prašo paimti pundą, o ji kaip nors pereisianti. Vaikinas klausia, kas ten yra ir kur ji einanti. Laumė atsako, kad eina į pokylį ir prisikepė visokių pyragų. Artojas žinojo, kad laumės labai bijo lino žiedo, tad paėmė nešulį ir įbrido į žydinčius linus. Laumė perbridusi prašė atiduoti, o kai tas vis neatidavė, nuėjo besiplūsdama.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

TIPOLOGIJA:    Sakmė BILPK 3697

MOKSLINIS KOMENTARAS Šiuo sakmės motyvu („laumė bijo lino žiedo“) pagrįstas variantas paskelbtas II tome (žr. 49 tekstą). Iš viso užrašyta 13 variantų su šiuo tekstu.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal