Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Pasaka AT 702 B* Juoda Jučiūla ir vilkas

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Vilkas lietuvių tautosakoje

ANOTACIJA: Vilkas nusineša į mišką mergaitę Jučiūlą ir kai ji užauga, ją veda. Kai Jučiūla grįžta aplankyti senelių, jie iškasa po slenksčiu duobę ir vilkas įvirsta į ją.

TURINYS:
1932 originalus H. Krasausko rankraštis Be turinio
2006 redaguota versija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 702 B*, Mergelė uogelė, [104; 3]

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal