Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Daina [Šviesi aušrelė už kalno biega]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Tautosakos panorama

ANOTACIJA: Šviesi aušrelė už kalno bėga, jai pas močiutę į svečius reikia. Jos močiutė visada laukia, visada klausia. Tepasako dukrelė, kas gero. Teišgeria močiutė kartaus pelyna – taip jai gerai svetimoj šaly.

TURINYS:
Redaguotas tekstas Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | ŠEIMOS DAINOS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal