Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Daina M 151 [Kur buvai, sūneli]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Tautosakos panorama

ANOTACIJA: Kur sūnelis buvo, kur uliavojo, kur naujus čebatėlius surasojo? Stonelėj buvo, žirgelį balnojo. Neprauda, per laukelį ėjo, mergelę lydėjo – ten čebatėlius surasojo. Kur buvo dukrelė, kur uliavojo, kur vainikėlį žalią surasojo? Daržely buvo, rūteles ravėjo. Neprauda, per laukelį ėjo, bernelį lydėjo – ten vainikėlį surasojo.

TURINYS:
Tekstas redaguotas M 151 [Kur buvai, sūneli] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | MEILĖS DAINOS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal