Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Daina K 450 [Mes trys bruoteliai]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Tautosakos panorama

ANOTACIJA: Trys broleliai šiandien lankoje, o rytoj gali būti karaliaus rankoje. Kai juos sugavo, rankas kojas geležimis apkalė. Kai juos vežė į Vilniaus miestą, visus po vieną statė į mierą. Liepė parnešti žalių palkelių. Kirto po katrą – kraujas tekėjo, po kojom žemė drebėjo. Kai juos statė į lygias lankas, nebeliko jų nė vieno. Paukščiai jų kraują geria. o juodvarniai kaulus išnešioja.

TURINYS:
Tekstas redaguotas Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal