TERMINAI

TERMINAS: PERPETĖ

APIBRĖŽIMAS: Per pečius einantis diržas, prie kurio tvirtinamas ginklas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Baltų kraštuose (Šveicarijos kapinynas, Lenkijoje) rasti romėniško laikotarpio kalavijai leidžia manyti, kad kartu buvo nešiojamos ir perpetės. Pačių perpečių liekanų rasta vidurinio geležies amžiaus laidojimo paminkluose: Vidgiriuose, Marvelėje, Plinkaigalyje, Taurapilyje. Jos buvo puošiamos sidabriniais kūgeliais, plokštelėmis, tūtomis. XVII a. puošnios perpetės buvo padarytos iš metalu aptaisyto siuvinėto audinio (pavyzdžiui, auksu siuvinėta ir auksuotu žalvariu aptaisyta balto atlaso perpetė). Perpetės dėvimos iki šių dienų, dažniausiai paradinėje uniformoje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | KOSTIUMAS | AKSESUARAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | KOSTIUMAS | AKSESUARAI

SUSIJĘ TERMINAI:
DIRŽAS

ATITIKMENYS:
ang. Baldric
The Concise Oxford English Dictionary. Ed. Catherine Soanes and Angus Stevenson. Oxford University Press: 2004.

ang. Shoulder belt
The Concise Oxford English Dictionary. Ed. Catherine Soanes and Angus Stevenson. Oxford University Press: 2004.

TERMINO ŠALTINIAI:
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 552.


TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius, 1996, p. 262.


MATUŠAKAITĖ, M. Apranga XVI-XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2003, p. 167, 178.

ILIUSTRACIJA: VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuošalai. Lietuvos istorijos institutas, 1997, 45 pav.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Marius Iršėnas 2005-03-17 irsenas@gmail.com

©: Sukūrimas, Marius Iršėnas Lietuvos istorijos institutas

Atgal