TERMINAI

TERMINAS: AEROFONAI

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | MUZIKOS INSTRUMENTAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
JAUČIO RAGAS
LAMZDELIS
MOLINUKAS
ŠVILPUKAS
TRIMITAS
UBIKAS

ATITIKMENYS:
ang. Musical instruments by air
Iš National Monument Records. MDA Object Type Thesaurus [interaktyvus]. English Heritage [žiūrėta 2006 03 25]. Prieiga per internetą:

PASTABOS:

Atgal