TERMINAI

TERMINAS: KARAITŲ REIKMENYS

APIBRĖŽIMAS: Daiktai, naudojami karaitų religijos, kulto, ritualo ar laidotuvių reikmėms.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | RELIGIJOS REIKMENYS
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | RELIGIJOS REIKMENYS

SUSIJĘ TERMINAI:
KENESĖ

SINONIMIJA:
KARAIMŲ REIKMENYS

ATITIKMENYS:
ang. Karaite (Quaraite, Caraite, Quiaraim, Caraim) religious or ritual accessory
MDA Archaeological Objects Thesaurus. Prieiga per Internetą: . The Karaite Korner [interaktyvus]. Prieiga per Internetą: .

TERMINO ŠALTINIAI:
HARVIAINEN, T. Lietuvos karaimai. Iš Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius: 2000, t.46, p. 65-77.

ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ, J. Karaimai. Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: 2001, p. 218-224.

The Karaite Korner [interaktyvus]. Prieiga per Internetą: .

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-10-11 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal