TERMINAI

TERMINAS: ANTSPAUDAS

APIBRĖŽIMAS: Įstatymiškai pripažįstama priemonė, skirta kam nors patvirtini, užantspauduoti, turinti legendą, spaudo turėtojo herbą ar kitą simbolį.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje antspaudai žinomi nuo XIII a. (Mindaugo antspaudas), taip pat žinomi išlikę Kęstučio, Vytauto antspaudai. Nuo XIV a. antspaudus turėjo Lietuvos miestai, vyskupai, vienuolynai, nuo XV a. didikai, miestelėnai, dalis bajorų, cechai ir kt. Antspaudai gaminti iš švino, aukso, sidabro, tačiau iki pat XVII a. vyravo vaškiniai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | SIMBOLINĖS PASKIRTIES DAIKTAI | ŽYMENYS
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | SIMBOLINĖS PASKIRTIES DAIKTAI | ŽYMENYS

ATITIKMENYS:
ang. Stamp
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 137.

vok. Stempel
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 137.

vok. Siegel
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 137.

lat. Zīmogs
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 137.

rus. Печать
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 137.

lot. Sigillum
KARYS, J. Numizmatika. Putnam: Aukselis, 1970, p. 8.

TERMINO ŠALTINIAI:
RIMŠA, E. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų antspaudai. Vilnius: Žara, 1999.

GUDAVIČIUS, E. Valdovas. Iš Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra. Vilnius: Aidai, 2001.

PAVYZDYS:
Mindaugo antspaudas, Majestotinis Vytauto antspaudas.

ILIUSTRACIJA: GUDAVIČIUS, E. Valdovas. Iš Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra. Vilnius: Aidai, 2001, p. 740.

PASTABOS: Antspaudu gali būti vadinamas ir spaudas, ir tai, kas juo atspausta.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Irma Kaplūnaitė 2005-12-05 Irma_kap@yahoo.com

©: Sukūrimas, Irma Kaplūnaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal