TERMINAI

TERMINAS: NUOSKALA

APIBRĖŽIMAS: Netaisyklingos formos plokštelė, nuskelta nuo skaldytinio, kuri gali būti skaldytinio paruošimo šalutiniu produktu, arba ruošiniu dirbinio gamybai. Nuoskalos plotis yra didesnis už ilgį.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ŪKINĖS VEIKLOS RADINIAI | ATLIEKOS
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ŪKINĖS VEIKLOS RADINIAI | ATLIEKOS

SINONIMIJA:
ATSKALA Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1972, p. 450.

SKEVELDRA Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1972, p. 450.

NUOPLĖŠA Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1972, p. 450.

ATITIKMENYS:
ang. Flake
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossaryof Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: 1995, p.174-199.

rus. Отщеп
Телегин Д.Я. К методике составления типологическо-статистической таблицы кремневых изделий мезо-неолитической эпохи. Iš Орудия каменного иека. Киев: 1978, с.35-57.

TERMINO ŠALTINIAI:
MERKEVIČIUS, A. OSTRAUSKAS, T. Akmens amžiaus speckurso programa. Vilnius: 1996.

ILIUSTRACIJA: MERKEVIČIUS, A. OSTRAUSKAS, T. Akmens amžiaus speckurso programa. Vilnius: 1996, p. 25.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Algirdas Girininkas 2004-06-09 algisg@email.lt
8 5 2440643

©: Sukūrimas, Algirdas Girininkas Lietuvos istorijos institutas

Atgal