TERMINAI

TERMINAS: LYDOS PLYNAUKŠTĖ

APIBRĖŽIMAS: Lydos plynaukštė priklauso Lietuvos - Baltarusijos priešpaskutinio apledėjimo akumuliuotų aukštumų sričiai, susidariusiai per priešpaskutinį apledėjimą ir gerokai pakeistai tarpledynmetyje ir paskutiniuoju ledynmečiu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Ši plynaukštė aprėpia seniausios Lietuvoje ledyninės plaštakos suformuotą paviršių, išvagotą slėnių ir raguvų. Didesnė rajono dalis yra Baltarusijos teritorijoje. Lydos plynaukštė Lietuvoje dar vadinama Eišiškių plynaukšte, kurią sudaro Versekos aukštupio skiriamos Butrimonių ir Kalesninkų pakilumos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | AŠMENOS AUKŠTUMA
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | AŠMENOS AUKŠTUMA

SINONIMIJA:
LYDOS BANGUOTOJI SUSLĖNINTOJI PLYNAUKŠTĖ BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 47.

EIŠIŠKIŲ PLYNAUKŠTĖ Lietuvos gamtinis žemėlapis Iš Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

ATITIKMENYS:
ang. Lyda plateau
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 496.

rus. Лидская покатость
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 496.

vok. Hochebene von Lida
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 494, 496.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 432.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal