TERMINAI

TERMINAS: AUKŠTAIČIŲ AUKŠTUMA

APIBRĖŽIMAS: Aukštaičių aukštuma aprėpia Baltijos aukštumų lanko šiaurinę dalį, esančią takoskyroje tarp Dauguvos, Šventosios, Neries ir Žeimenos upių.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Rajono reljefas - vidutiniškai ir stipriai kalvotas daubotas, susidaręs ledyno plaštakų ir liežuvių pakraštyje iš galinių morenų. Išsiskiria keli didesni kalvų masyvai: Sėlių kalvynas (Zarasų aukštuma), Pratkūnų kalvynas, Antalgės kalvynas į rytus nuo Rubikių ežero, Tauragnų kalvynas (Utenos aukštuma), kuriame yra aukščiausi Aukštaičių aukštumos taškai - Piliakalnis (246 m.), Klykliai (237 m); į pietus nuo Molėtų, Asvejos atskirti Bijutiškio ir Sužionių kalvynai ir Vilniaus apylinkėse - Sudervės kalvynas. Gausiose daubose ir rinose telkiasi daugiau kaip tūkstantis ežerų. Upių tinklas retas, platų vandenskyrinį ruožą kerta tik jų aukštupiai. Rajone labai įvairios mikroklimatinės sąlygos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS

SINONIMIJA:
AUKŠTAIČIŲ KALVOTOJI DAUBOTOJI EŽERUOTOJI MORENINĖ AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 40.

RYTŲ AUKŠTAIČIŲ AUKŠTUMA Geomorfologinis rajonavimas. Iš Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981, p. 54.

ATITIKMENYS:
ang. Aukštaičiai Upland
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

rus. Aукштайтская возвышенность
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Aukschtaitischer Höhenrücken
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 308.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1966, t.I, p. 120.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal