TERMINAI

TERMINAS: DZŪKŲ AUKŠTUMA

APIBRĖŽIMAS: Dzūkų aukštuma kartu su Sūduvos aukštuma apima Baltijos aukštumų lanko pietinę dalį, susidedančią iš daugelio moreninių lankų, aukštų moreninių ruožų ir juos skiriančių dubumų.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Aukštuma užima teritoriją tarp Nemuno, Merkio ir Neries. Šiaurės vakarų šlaitas palaipsniui leidžiasi į Vidurio žemumą, o pietrytinis pereina į Rytų Lietuvos žemumų sritį (Pietryčių smėlingąją lygumą). Bražuolės, Strėvos, Verknės aukštupiuose esančios dubumos dalija Dzūkų aukštumą į kelis moreninius masyvus: Trakų (Daugirdiškių) kalvyną, Aukštadvario kalvyną (Gedanonių kalnas 258 m), Rūdiškių (Pivašiūnų) pakilumą. Dešiniame Nemuno krante, priešais Alytų - Daugų kalvynas. Dešiniuoju Merkio krantu einantis Nedzingės kalvagūbris riboja Dzūkų aukštumą iš pietryčių.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS

SINONIMIJA:
PIETŲ LIETUVOS AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 334.

DZŪKIJOS IR SŪDUVOS (PIETŲ LIETUVOS) KALVOTOJI-DAUBOTOJI-EŽERUOTOJI MORENINĖ AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 41.

PIETŲ LIETUVOS (DZŪKŲ IR SŪDUVOS) AUKŠTUMA Geomorfologinis rajonavimas Iš Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981, p. 55.

ATITIKMENYS:
ang. Dzūkai Upland
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.175.

ang. Dzūkija Highland
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

vok. Dzūkai Höhenrücken
Siūloma A.Simniškytės

rus. Дзукская возвышенность
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1966, t.I, p. 455.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį - geografinį rajonavimą Dzūkų ir Sūduvos aukštumos sudaro vieną geomorfologinį Pietų Lietuvos aukštumos rajoną.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-11-12 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal