TERMINAI

TERMINAS: NEMUNO VIDURUPIO PLYNAUKŠTĖ

APIBRĖŽIMAS: Nemuno vidurupio plynaukštė aprėpia Vidurio žemumos ir Baltijos aukštumų sąlyčio juostą, kurios paviršių suformavo ledynų plaštakos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Nemuno vidurupio plynaukštės dubuma, pertverta pakraštinių moreninių ruožų ir pripildyta limnoglacialinių nuosėdų, ištekant prieledyniniam baseinui, buvo perskrosta Nemuno upės. Nemuno kairiame krante plytinčios vietovaizdžiais įvairios plynaukštės riba vakaruose eina Veiverių kalvagūbriu, kurį nuo Šilavoto kalvagūbrio, esančio ties Birštono kilpa, skiria Jiesios dubuma į pietus nuo Kauno. Į pietus nuo Šilavoto kalvagūbrio - Žuvinto ir Peršėkės dubumos. Dešiniame Nemuno krante, priešais Birštoną, - Dzūkų aukštumų supama Verknės dubuma Verknės upės žemupyje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS

SINONIMIJA:
NEMUNO VIDURUPIO IR NERIES ŽEMUPIO PLYNAUKŠTĖ BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 254.

NEMUNO VIDURUPIO IR NERIES ŽEMUPIO BANGUOTOJI PRIEMOLINGOJI IR SMĖLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 38.

ATITIKMENYS:
ang. Nemunas middle-course plateau
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.186.

rus. Средне-Нямунасская возвышенность
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Hochebene des mittleren Nemunasstromes
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

Geomorfologinis rajonavimas. Iš Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981, p. 54.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį geografinį rajonavimą Nemuno vidurupio plynaukštė kartu su Neries žemupiu priskirta Vidurio žemumos sričiai.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal