TERMINAI

TERMINAS: NERIES ŽEMUPIO PLYNAUKŠTĖ

APIBRĖŽIMAS: Neries vidurupio plynaukštė aprėpia Vidurio žemumos ir Baltijos aukštumų sąlyčio juostą, kurios paviršių suformavo ledynų plaštakos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Jos dubuma, pertverta pakraštinių moreninių ruožų ir pripildyta limnoglacialinių nuosėdų, ištekant prieledyniniam baseinui, buvo perskrosta Neries upės. Vietovaizdžiais įvairią plynaukštę sudaro Šešuvos dubuma į rytus nuo Neries ir Nemuno santakos, į rytus nuo jos Kaišiadorių apylinkėse prasidedanti Žąslių pakiluma ir Širvintos dububa ties Širvintos įtekėjimu į Nerį.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS

SINONIMIJA:
NEMUNO VIDURUPIO IR NERIES ŽEMUPIO PLYNAUKŠTĖ BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 254.

NEMUNO VIDURUPIO IR NERIES ŽEMUPIO BANGUOTOJI PRIEMOLINGOJI IR SMĖLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 38.

ATITIKMENYS:
ang. Neris lower-course plateau
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.186.

rus. Нижне-Нерисская покатость
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Hochebene des unteren Nerisstromes
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį geografinį rajonavimą Neries žemupio plynaukštė kartu su Nemuno vidurupiu priskirta Vidurio žemumos sričiai.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sudarymas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal