TERMINAI

TERMINAS: SŪDUVOS AUKŠTUMA

APIBRĖŽIMAS: Sūduvos aukštuma - Baltijos aukštumų pietvakarinė dalis, maždaug 90 km ilgio ir 20 km pločio.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kartu su Dzūkų aukštuma apima Baltijos aukštumų lanko pietinę dalį, susidedančią iš daugelio moreninių lankų, aukštų moreninių ruožų ir juos skiriančių dubumų. Rytuose nuo Dzūkų aukštumos ją skiria Nemunas, pietvakariuose jungiasi su aukštumomis, nusitęsiančiomis per Lenkiją, pietuose leidžiasi į Rytų Lietuvos žemumas, o šiaurėje jungiasi su Vidurio žemuma. Sūduvos aukštumos reljefas daubotas kalvotas. Pats aukščiausias Gražiškių kalvynas Vištyčio ežero apylinkėse (Dunojaus kalnas, 282.4 m). Jį nuo Rudaminos kalvyno Lazdijų apylinkėse skiria Kirsnos dubuma. Dar toliau į rytus, Panemunėje - Seirijų kalvynas.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | BALTIJOS AUKŠTUMOS

SINONIMIJA:
PIETŲ LIETUVOS AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 334.

DZŪKIJOS IR SŪDUVOS (PIETŲ LIETUVOS) KALVOTOJI-DAUBOTOJI-EŽERUOTOJI MORENINĖ AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 41.

PIETŲ LIETUVOS (DZŪKŲ IR SŪDUVOS) AUKŠTUMA Geomorfologinis rajonavimas Iš Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981, p. 55.

ATITIKMENYS:
ang. Sūduva Upland
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.177.

ang. Sūduva Highland
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

vok. Sudauer Höhenrücken
Siūloma A.Simniškytės

rus. Судавская возвышенность
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t.III, p. 330.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį - geografinį rajonavimą Sūduvos ir Dzūkų aukštumos sudaro vieną geomorfologinį Pietų Lietuvos aukštumos rajoną.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal