TERMINAI

TERMINAS: KARŠUVOS ŽEMUMA

APIBRĖŽIMAS: Karšuvos žemuma yra didžiausios Lietuvoje limnoglacialinės kilmės lygumos, plytinčios abipus Nemuno žemupio ir žinomos vienu "Nemuno žemupio" vardu, šiaurinė dalis dešiniame Nemuno krante.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Tai Vidurio žemumos vakarinė dalis, vakaruose atsiremianti į Vilkyškių kalvagūbrį, rytuose į Vilkijos arba Vidurio Lietuvos kalvagūbrį, šiaurėje - į Vidurio Žemaičių aukštumos pakraštį. Rajono paviršius - plokščia lyguma, išvagota tankaus slėnių tinklo. Ledynui tirpstant žemumą sėmė prieledyninės marios, kurių nuosėdos apklojo didesnę rajono dalį. Į marias tekėjo senovinis Nemunas, suklostęs didelę smėlingą deltą, kurios vietoje auga Kazlų Rūdos miškai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS

SINONIMIJA:
NEMUNO ŽEMUPIO LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 224.

NEMUNO ŽEMUPIO MOLINGOJI IR SMĖLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 37.

ATITIKMENYS:
ang. Karšuva plain
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.178.

vok. Karšuva Tiefland
Siūloma A.Čivilytės

rus. Hизменность Каршува
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t.III, p. 738.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį-geografinį rajonavimą (1965) Karšuvos žemuma kartu su Šešupės žemuma apjungiamos į vieną Nemuno žemupio lygumą.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal