TERMINAI

TERMINAS: ŠEŠUPĖS ŽEMUMA

APIBRĖŽIMAS: Šešupės žemuma yra didžiausios Lietuvoje limnoglacialinės kilmės lygumos, plytinčios abipus Nemuno žemupio ir žinomos vienu "Nemuno žemupio" vardu, pietinė dalis kairiame Nemuno krante.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Rajono paviršius - plokščia lyguma, išvagota tankaus slėnių tinklo. Tirpstant didelei Nemuno ledyninei plaštakai žemumą sėmė prieledyninės marios, kurių nuosėdos apklojo didesnę rajono dalį. Palei tos plaštakos sustumtą Veiverių gūbrį vedama rajono pietrytinė riba. Pietvakariuose Šešupės žemumos teritorija pereina į Karaliaučiaus sritį.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS

SINONIMIJA:
NEMUNO ŽEMUPIO LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 224.

NEMUNO ŽEMUPIO MOLINGOJI IR SMĖLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 37.

UŽNEMUNĖS ŽEMUMA Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t.III, p. 738.

ATITIKMENYS:
ang. Šešupė plain
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.178.

vok. Šešupė Tiefland
Siūloma A.Čivilytės

rus. Hизменность Шешупе
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t.III, p. 738.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį-geografinį rajonavimą (1965) Šešupės žemuma kartu su Karšuvos žemuma apjungiamos į vieną Nemuno žemupio lygumą.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal