TERMINAI

TERMINAS: ŽIEMGALOS ŽEMUMA

APIBRĖŽIMAS: Tai Vidurio Lietuvos žemumos dalis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Jos didesnė dalis yra Latvijos teritorijoje. Lietuvoje jai priklauso į šiaurę nuo Šiaurės Lietuvos (Linkuvos) kalvagūbrio (120 km ilgio, 1-3 km pločio puslankio formos galinės morenos darinio) ) esanti teritorija, vėliausiai Lietuvoje apleista ledyno. Lietuvai priklausančioje žemumos dalyje (Joniškio rajonas) prasideda tankus upelių - Lielupės intakų, tekančių į šiaurę, tinklas. Rajonas vienalytis, paplitęs vienas vietovaizdžio tipas: priemolinga lyguma, išvagota negilių slėniukų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS

SINONIMIJA:
ŽIEMGALĖS ŽEMUMA Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t.III, p. 738.

BAUSKĖS-JONIŠKIO MOLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 35.

ŽIEMGALĖS LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 181.

ATITIKMENYS:
ang. Žemgalė plain
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.186.

Земгальская равнина
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Semgaler Flachebene
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal