TERMINAI

TERMINAS: RYTŲ ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ

APIBRĖŽIMAS: Rytų Žemaičių plynaukštė yra Žemaičių aukštumos rytinio šlaito rytinėje ir pietrytinėje dalyje.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Plynaukštę nuo į rytus esančios Vidurio Lietuvos žemumos skiria iš pietų į šiaurę iki pat Šiaulių nutįsęs Radviliškio kalvagūbris palei Šušvės upės kairį krantą. Plynaukštės vakaruose, į vakarus nuo Dubysos, - Užvenčio dubumos ir Kražantės upių skiriami Kražių ir Kurtuvėnų kalvynai. Plynaukštės centre, į P nuo Šiaulių, tarp Dubysos ir Šušvės - Šaukoto pakiluma.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA

SINONIMIJA:
RYTŲ ŽEMAIČIŲ KALVOTOJI AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 32.

ATITIKMENYS:
ang. East Žemaičiai plateau
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.176.

rus. Восточно-Жемайтская покатность
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Ostschemaitische Hochebene
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko geografinį rajonavimą Rytų Žemaičių plynaukštės vardu apibūdinama didesnė teritorija, apimanti Šiaurės Žemaičių plynaukštę ir Rytų Žemaičių plynaukštę.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal