TERMINAI

TERMINAS: ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ

APIBRĖŽIMAS: Šiaurės Žemaičių plynaukštė yra Žemaičių aukštumos rytinio šlaito, kuris buvo vadinamas Rytų Žemaičių plynaukšte, šiaurinėje dalyje.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Plynaukštę sudaro į vakarus nuo Kuršėnų stūksantis ir Virvytės upės dalinamas sudėtingos struktūros Sedos moreninių darinių masyvas ir į pietus - pietryčius nuo jo - limnoglacialinės kilmės Užvenčio dubuma Ventos vidurupyje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA

SINONIMIJA:
RYTŲ ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 146.

RYTŲ ŽEMAIČIŲ KALVOTOJI AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 32.

ATITIKMENYS:
ang. North Žemaičiai plateau
Siūloma A.Simniškytės

vok. Nordschemaitische Hochebene
Siūloma A.Čivilytės

rus. Северо-Жемайтская покатость
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko geografinį rajonavimą Šiaurės Žemaičių plynaukštė neišskiriama, bet apibūdinama bendru Rytų Žemaičių plynaukštės vardu.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal