TERMINAI

TERMINAS: VAKARŲ ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ

APIBRĖŽIMAS: Vakarų Žemaičių plynaukštė aprėpia Žemaičių aukštumos vakarinį šlaitą, kurio reljefą formavo jūros link beistraukianti ledyno plaštaka.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
5-30 km pločio plynaukštėje vietovaizdžiai gana monotoniški, vyrauja banguota moreninė lyguma, didžiausias kritulių kiekis, tankiausias Lietuvoje upių tinklas. Plynaukštė apima Salantų, Kartenos, Plungės, Rietavo apylinkes. Toliausiai į pietus, į Karšuvos žemumą išsikiša Vilkyškių kalvagūbris. Vakarinėje plynaukštės dalyje, palei kairį Minijos krantą nutįsęs Endriejavo kalvagūbris.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA

SINONIMIJA:
VAKARŲ ŽEMAIČIŲ BANGUOTOJI AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 31.

ATITIKMENYS:
ang. West Žemaičiai plateau
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.176.

ang. Vakarų Žemaičiai plateau
Iš Countryside vacation in Lithuania [žiūrėta 2004 m. Gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <>http://www.countryside.lt/en/zemelapis/rajonai/?rajonai_id=52>.

rus. Западно-Жемайтская покатность
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Westschemaitische Hochebene
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 107.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal