TERMINAI

TERMINAS: VIDURIO ŽEMAIČIŲ KALVYNAI

APIBRĖŽIMAS: Vidurio Žemaičių aukštuma Žemaičių aukštumoje užima 2685 kv.km plotą, kurį suformavo iš įvairių pusių atžliaužusių ledyno plaštakų ir liežuvių pakraštinė moreninė akumuliacija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Rajone išsiskiria daug aukštesnių ruožų, besikaitaliojančių su limnoglacialinių ir zandrinių darinių pripildytais pažemėjimais duburiais, kuriuose tyvuliuoja pelkės ir ežerai (Platelių kalvynas - Platelių apyežeryje; į vakarus nuo Telšių - Telšių kalvynas; Minijos aukštupio skiriami Tverų ir Viešvėnų kalvynai, kuriuos nuo rytuose stūksančio Vandenskyrinio kalvyno skiria Virvytė ir Biržulio duburys). Tai kalvočiausia Žemaičių aukštumos dalis. Vandenskyriniame kalvyne yra aukščiausi Žemaičių aukštumos taškai - Medvėgalis (234 m), Girgždūtė (228 m), Šatrija (227 m).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI | ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA

SINONIMIJA:
VIDURIO ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 31, 125.

ŽEMAIČIŲ VANDENSKYRINIS KALNYNAS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 125.

VIDURIO ŽEMAIČIŲ KALVOTOJI-DAUBOTOJI MORENINĖ AUKŠTUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 31.

ATITIKMENYS:
ang. Middle Žemaičiai Upland
GIEDRAITIENĖ, J. Gruntinio vandens lygio režimas [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 13 d.]. Prieiga per internetą: .

rus. Средне-жемайтская возвышенность
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Mittelschemaitischer Höhenrücken
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal