TERMINAI

TERMINAS: TŠINECO KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Viduriniojo bronzos amžiaus (1800-1200 m. pr. Kr.) gyvulių augintojų, medžiotojų, žvejų ir metalo perdirbėjų bendruomenės, gyvenusios Lenkijos, Baltarusijos, Šiaurės Ukrainos, Lietuvos teritorijoje.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lenkijos teritorijoje Tšineco kultūra laikoma vakarine grupe, likusioje teritorijoje - rytine. Lietuvoje aptinkama abiejų grupių paminklų. Gyventojai lipdė plokščiadugnius profiliuotus puodus su nusklembtom į išorę briaunomis, kuriuos puošė spygliuotos vielos formos įspaudais, pertrauktomis vagelėmis. Aptinkama zonaliai išdėstytų eglutės formos įraižų motyvų, kartais ir virvutės įspaudų. Rytų Tšineco gyventojai dar plačiai naudojo titnaginius įnagius, buityje ir karyboje - metalinius dirbinius. Mirusieji laidoti suriestoje padėtyje ant šono.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | BRONZOS AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | BRONZOS AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪRA
DNIEPRO-DAUGUVOS AUKŠTUPIO KULTŪRA
VAKARŲ BALTŲ PILKAPIŲ KULTŪRA
VĖLYVOJI NARVOS KULTŪRA

ATITIKMENYS:
ang. Trzciniec Culture
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu varrdnica. Riga: 1994, lpp. 40.

rus. Тшцинeцкая культура
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica. Riga: 1994, lpp. 38.

vok. Trzciniec Kultur
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica. Riga: 1994, lpp. 38.

TERMINO ŠALTINIAI:
GIRININKAS, A. Kretuono 1-osios gyvenvietės tyrinėjimai. Iš Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius: 1998, p. 7-11.

BRAZAITIS, Dž. Žalvario amžiaus medžiaga iš Visėtiškių pilkapyno. Iš Lietuvos archeologija. Vilnius: 2000, T. 20, p.101-114.

Кривальцэвiч М. М. Тшцинецкая культура. Iš Археологiя Буларусi. Мiнск: 1997, с. 330-340.

PAVYZDYS:
Katros 1-ma gyvenvietė (Varėnos r.), Kretuono 1-ma (Švenčionių r.), Visėtiškių pilkapynas (Anykščių r.).

ILIUSTRACIJA: BRAZAITIS, Dž. Žalvario amžiaus medžiaga iš Visėtiškių pilkapyno. Iš Lietuvos archeologija. Vilnius: 2000, T. 20, p. 101-114.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Algirdas Girininkas 2004-08-05 algisg@email.lt
8 5 2440643

©: Sukūrimas, Algirdas Girininkas Lietuvos istorijos institutas

Atgal