TERMINAI

TERMINAS: VAKARŲ BALTŲ PILKAPIŲ KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Vėlyvojo bronzos amžiaus kultūra, paplitusi siaurame Baltijos pajūrio ruože - nuo Sembos iki Kuršo. Išskirta tik pagal laidojimo paminklus.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Ankstyvuosiuose pilkapiuose aptinkami griautiniai palaidojimai, priskiriami 1300-1000 m. pr. Kr. laikotarpiui. Vėlyvąjame laikotarpyje mirusieji pilkapiuose laidojami jau sudeginti urnose, pilkapiuose įrengiant sudėtingas akmenų konstrukcijas. Ši tradicija išliko iki ankstyvojo geležies amžiaus.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | BRONZOS AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | BRONZOS AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪRA
DNIEPRO-DAUGUVOS AUKŠTUPIO KULTŪRA
TŠINECO KULTŪRA
VĖLYVOJI NARVOS KULTŪRA

ATITIKMENYS:
ang. West Balts Barrows Culture
LUCHTANAS, A. SIDRYS, R. V. Bronzos plitimas rytiniame pabaltijo regione iki Kristaus. Iš Archaeologia Lituana. Vilnius: 1999, p. 38.

rus. Kультура курганов западных балтов
Lietuvių etnogenezė. Vilnius, 1987, p. 240.

vok. Hugelgraberkultur
GRIGALAVIČIENĖ, E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: 1995, p. 277.

TERMINO ŠALTINIAI:
GRIGALAVIČIENĖ, E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: 1995.

PAVYZDYS:
Šernų (Klaipėdos r.), Ėgliškės , Kurmaičių (Kretingos r.) pilkapynai.

ILIUSTRACIJA: GRIGALAVIČIENĖ, E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: 1995, p. 64-88.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Algirdas Girininkas 2004-08-05 algisg@email.lt
8 5 2440643

©: Sukūrimas, Algirdas Girininkas Lietuvos istorijos institutas

Atgal