TERMINAI

TERMINAS: SŪDUVIŲ KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Geležies amžiaus archeologinė kultūra, susiformavusi II-III a. riboje ir trukusi iki VIII a. po Kr. Vėlyvasis jos etapas lenkiškoje literatūroje vadinamas prūdiškių kultūra.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
ultūra susiformavo Brūkšniuotos keramikos ir Bogačiovio kultūrų sąveikos pagrindu. Manoma, jog sūduviai "soudinoi" vardu minimi K.Ptolemėjo "Geografijoje" (II a.). Kultūros teritorija apėmė šiaurryčių Lenkiją (į rytus nuo Mozūrų ežeryno) ir pietų Lietuvą (Lietuvos Užnemunę į pietus nuo Šešupės ir teritorijas tarp Merkio ir Strėvos bei Aukštadvario apylinkių Nemuno dešiniajame krante). Joje išsiskyrė kelios lokalinės grupės: augustavo, goldapės, suvalkų, pietų Užnemunės, etc. Lietuvos teritorijoje I-IV a. laidojimo paminklų nedaug, jie gana skirtingi. IV a. antroje pusėje - VII a. sūduvių kultūrai Lietuvoje būdingi apskriti 5-12 m skersmens, 0.8-1.5 m aukščio iš akmenų ir žemės pilti sampilai, su juos juosiančiais akmenų vainikais. Pilkapiuose randama po vieną, rečiau - kelis kapus. Pradžioje mirusieji laidoti nesudeginti, nuo V a. pradėta deginti. VII a. išnyko sūduvių kultūrai būdingi laidojimo paminklai Suvalkuose. VII-IX a. (ar kiek anksčiau) kultūros arealo šiaurės rytinėje dalyje (Nemuno dešiniame krante) išplito Rytų Lietuvos tipo pilkapiai. Vėlesnio laikotarpio sūduvių etnoso materialinę kultūrą reprezentuoja piliakalnių medžiaga.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros

SUSIJĘ TERMINAI:
DAINAVA
JOTVA
SŪDUVA
SŪDUVIAI

SINONIMIJA:
AKMENŲ PILKAPIŲ KULTŪRA TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius: Lietuvos pilys, 1996, p. 97.

UŽNEMUNĖS LAIDOJIMO PAMINKLAI MICHELBERTAS, M. Senasis geležies amžius. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 73.

JOTVINGIAI

SŪDUVIAI-JOTVINGIAI

ATITIKMENYS:
ang. Sudovian culture
NOWAKOWSKI, W. Galindai/Galinditae and Soudinoi/Sudawitae: the location problem of two Baltic peoples. Iš Sūduvos priešistorija ir istorija. Marijampolė, 1995, p. 12.

vok. Sudauer kultur
NOWAKOWSKI, W. Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit aus Masuren. Bestandkataloge des Museums fur Vör- und Frühgeschichte, 6, Berlin, 1998, p.14, abb.2.

rus. Kультура судавов
NOWAKOWSKI, W. Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit aus Masuren. Bestandkataloge des Museums fur Vör- und Frühgeschichte, 6, Berlin, 1998, p.14, abb.2.

TERMINO ŠALTINIAI:
LAPELĖ, M.; OSTRAUSKAS T.; ir VAITKEVIČIUS V. Dainavos problema. Iš Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 22.

PAVYZDYS:
Vilkiautinio pilkapynas.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos istorijos atlasas, Vilnius: Vaga, 2001, p. 8.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-01-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal