TERMINAI

TERMINAS: ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Viduriniojo ir vėlyvojo geležies amžiaus archeologinė kultūra.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kultūra atsirado romėniško laikotarpio Žemaitijos, Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos pilkapių su akmenų vainikais kultūrai I t. po Kr. 2-3 ketvirtyje suskilus į kelias lokalines grupes. Rytinėje grupėje, kuri paprastai siejama su sėlių etnosu, išsiskyrė savita grupė, kurioje vyraujančia laidosenos forma tapo pilkapiai su akmenų vainikais. Mirusiems pildavo naujus pilkapius arba kapus įrengdavo ankstesnio laikotarpio sampile. Neretai aptinkama po kelis ar keliolika kapų viename pilkapyje. Vėlyvajame geležies amžiuje laidosenos tradicijos tapo įvairesnėsi: tebegyvuojant pilkapių tradicijai atsirado nedideli plokštiniai kapinynai, pasirodė kremavimo papročio užuomazgų, ryškėjo turtinė diferencijacija kapų įrangoje. Nuo VI-VII a. materialinė kultūra turi labai daug bendrumo su latgalių kultūra. Šiaurės Rytų Lietuvos pilkapių kultūros gyvenvietės nėra pakankamai tyrinėtos. Tačiau žinoma nemažai piliakalnių su intensyviu kultūriniu sluoksniu jų papėdėse. VI-VII a. atsiradę tokie kompleksai, vėliau (X-XI a.) išaugo į daugiafunkcinius teritorinius centrus.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
SĖLIAI

ATITIKMENYS:
ang. North East Lithuanian Barrow culture
Siūloma A.Simniškytės

vok. Hügelgräb Kultur des Nord-Ost Litauens
Siūloma A.Simniškytės

rus. Kультура курганов ceвepo-восточной Литвы.
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:

PAVYZDYS:
Visėtiškių pilkapynas.

ILIUSTRACIJA: KAZAKEVIČIUS, V. Visėtiškių pilkapynas. Iš Lietuvos archeologija: Vilnius: Diemedis, 2000, p.33, pav. 30.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-01-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal