TERMINAI

TERMINAS: ŠIAURĖS LIETUVOS IR PIETŲ LATVIJOS KAPINYNŲ SRITIS

APIBRĖŽIMAS: V a., išnykus papročiui laidoti mirusiuosius pilkapiuose, teritorijoje tarp Ventos -Virvytės vakaruose, Abavos rytuose, Rygos įlankos šiaurėje ir Mūšos pietuose, paplinta plokštiniai kapinynai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Mirusieji laidoti nedeginti, vyrai ir moterys guldyti priešinga kryptimi. Nuo VII a. mirusieji laidoti puslankius sudarančiomis eilėmis. Į kapus gausiai dėta įkapių, būdinga įkapė - platusis kovos peilis kalavijas, moterų kapuose dažnai randami stačiakampių plokštelių apgalviai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SINONIMIJA:
ŠIAURĖS LIETUVOS SENKAPIAI TAUTAVIČIUS, A. I-XIII a. laidojimo paminklai. Iš Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Kn. III. Vilnius: 1977, p.18.

ŽIEMGALIŲ PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ SRITIS TAUTAVIČIUS, A. Baltų gentys V-VIII a.3. Archeologinės kultūrinės sritys. Iš Lietuvių etnogenezė. Vilnius: 1987, p. 135.

ATITIKMENYS:
ang. North Lithuania and Southern Latvia Burial gruond culture


rus. Культура грунтовых могильников северной части Литвы и южной Латвии


vok. Nordlitauische und Sudlettische Hugelgrabkultur

TERMINO ŠALTINIAI:
VAŠKEVIČIŪTĖ, I. Žiemgaliai V-XII amžiuje. Vilnius: 2004.

PAVYZDYS:
Jauneikiai.

ILIUSTRACIJA: VAŠKEVIČIŪTĖ, I. Jauneikių (Joniškio r.) V-XI a. kapinynas. Iš LTSR MA Darbai, serija A. 1985, t. 2 (91), p. 48-57.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Ilona Vaškevičiūtė 2005-03-30 vaskeviciute@istorija.lt

©: Sukūrimas, Ilona Vaškevičiūtė Lietuvos istorijos institutas

Atgal