TERMINAI

TERMINAS: ŽEMAITIJOS KAPINYNŲ SRITIS

APIBRĖŽIMAS: Žemaičių aukštumoje, tarp Dubysos ir Šušvės tarpupio rytuose ir Jūros bei Varduvos vakaruose, Ventos vidurupio šiaurėje, IVa. antroje pusėje ir V a. išsiskyrusi etninė sritis, skiriama žemaičiams.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Mirusieji laidoti plokštinuose kapinynuose, nedeginti. Kremacijos paprotys pradeda skverbtis į šią sritį apie X-XI a. Kapinynai dideli, aptinkama po kelis šimtus kapų. Mirusieji laidoti ant nugaros, ištiestomis kojomis, krūtinės srityje įvairiai sudėtomis rankomis. Dalis mirusiųjų paguldyti karstuose. Laidoti su gausiomis įkapėmis. Nuo VII a. vyrų kapuose aptinkama simbolinių žirgų palaidojimų. Virš mirusiojo, greičiausiai ant jo karsto, paguldoma žirgo galva ir kojos, išdėliotos anatomine tvarka. Žirgo apranga padedama prie mirusiojo kojų. Žemaitijos kapinynų sritis savo kultūra artimiausia žiemgaliams.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SINONIMIJA:
CENTRINĖS ŽEMAITIJOS SENKAPIAI TAUTAVIČIUS, A. I-XIII a. laidojimo paminklai. Iš Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Kn.III. Vilnius: 1978, p.16.

ŽEMAIČIŲ KULTŪRINĖ SRITIS TAUTAVIČIUS, A. 3. Archeologinės kultūrinės sritys. Iš Lietuvių etnogenezė. Vilnius: 1987, p.135.

ŽEMAIČIŲ KAPINYNAI TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius. Vilnius: Lietuvos pilys, 1996, p. 64.

ATITIKMENYS:
ang. Samogitians
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: 1995, p.187.

ang. Lowland Lithuanians
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: 1995, p.187.

rus. Могильники центральной Жемайтии
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1977, Kn.III, p.179; p.188.

vok. Graberfelder den Niederlitauern
TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: 1996, p. 328.

vok. Graberfelder der Schamaiten
GRAUDONIS, J. Arhaeologijas terminu vardnica. Riga: 1994, p. 49.

vok. Graberfelder der Samogitien.
GRAUDONIS, J. Arhaeologijas terminu vardnica. Riga: 1994, p. 49.

TERMINO ŠALTINIAI:
TAUTAVIČIUS, A. I-XIII a. laidojimo paminklai. Iš Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius: 1977. Kn. III, p.16.

PAVYZDYS:
Požerės kapinynas, Žvilių kapinynas, Pagrybio kapinynas.

ILIUSTRACIJA: TAUTAVIČIUS, A. Požerės plokštinis kapinynas. Iš Lietuvos Archeologija. t.3. Vilnius: 1979, p. 93-117; VAITKUNSKIENĖ, L. Žvilių kapinynas. Iš Lietuvos Archeologija. Vilnius: 1999, Kn.17; VAITKUNSKIENĖ, L. Pagrybio kapinynas. Iš Lietuvos Archeologija. Vilnius: 1995, Kn.13.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Ilona Vaškevičiūtė 2005-05-24 vaskeviciute@istorija.lt

©: Sukūrimas, Ilona Vaškevičiūtė Lietuvos istorijos institutas

Atgal