TERMINAI

TERMINAS: SŪDUVA

APIBRĖŽIMAS: Tai istorinė jotvingių genties - sūduvių - žemė, pirmą kartą paminėta danų šaltiniuose (Zudua) 1231 m.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Sūduva, kaip ir Jotva ar Dainava, siaurąja prasme buvo tos pačios jotvingių genties (plačiąja prasme) atskirų sričių vardai. Ilgainiui, joms praradus lokalinį savitumą, vardai kaip sinonimai vartoti visai genties teritorijai. Rusų ir lenkų šaltiniuose sūduviai ir Sūduva paprastai vadinami jotvingiais ir Jotva, tuo tarpu vokiečiai jotvingių teritorijas vadino Sūduva, o jos gyventojus - sūduviais. Lietuvoje Sūduva lokalizuojama į pietus ir vakarus nuo Šešupės vidurupio, į šiaurės rytus - rytus nuo Vištyčio ežero, Vilkaviškio apylinkėse. Krašte itin daug piliakalnių, kurie byloja, jog kraštas buvo intensyviai gyvenamas.Tuo tarpu laidojimo paminklų čia žinoma vos keli. Teigiama, jog XIII-XIV a. Sūduva buvo gerokai ištuštėjusi dėl nuolatinių kovų. 1422 m., pagal Melno sutartį, didžioji Sūduvos dalis atiteko LDK.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS | etniniai regionai
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
DAINAVA
JOTVA
SŪDUVIŲ KULTŪRA
SŪDUVIŲ KULTŪRA
VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SINONIMIJA:
SŪDVA Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1966, t.I, p. 700.

JOTVA Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1966, t.I, p. 700.

DAINAVA Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1966, t.I, p. 700.

SUVALKIJA

UŽNEMUNĖS PILIAKALNIŲ SRITIS

ATITIKMENYS:
ang. Sudovia
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p.48.

vok. Sudawenland
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p.48.

vok. Sudawien
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p.48.

rus. Судавия
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p.48.

TERMINO ŠALTINIAI:
PUZINAS, J. Sūduvių problema. Iš Rinktiniai raštai. Chicago: Lituanistikos instituto leidykla, 1983, t.I, p. 460.

NALEPA, J. Jaćwięgowie. Białystok: Białostockie towarzystwo naukowe, 1964, p.41.

PAVYZDYS:
Piliakalnių piliakalnis.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos istorijos atlasas, Vilnius: Vaga, 2001, p.10. B. NALEPA, J. Jaćwięgowie. Białystok: Białostockie towarzystwo naukowe, 1964 (įklijuotas žemėlapis).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-01-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal