TERMINAI

TERMINAS: JOTVINGIAI

APIBRĖŽIMAS: Tai vakarinių baltų genčių grupė, kalbėjusi artima prūsams kalba.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Jotvingius sudarė 4 ar 5 stambesnės grupės (gentys): dainaviai, sūduviai, poleksėnai, jotvingiai (siauraja prasme), zlincai. Iš jų pirmosios dvi gyveno ir Lietuvoje. Vokiečių ordinas visas jotvingių (plačiąją prasme) gentis vadino sūduviais, tuo tarpu rusų ir lenkų metraščiuose dažniausiai sutinkamas jotvingių vardas. Vėlyvajame geležies amžiuje jotvingių kultūros teritorija vakaruose siekė Mozūrijos ežerus, šiaurėje - Šešupės vidurupį, rytuose - Nemuną. Pietinė riba, manoma, buvęs Narevo intakas Bebras, tačiau kartais ji išplečiama iki vidurinio Būgo. Jotvingių teritorijoje I t. po Kr. I pusėje - 3 ketvirtyje gyvavo Sūduvių kultūra, kurioje dominuojanti laidojimo forma buvo kremacija, laidota iš akmenų ir žemės piltuose pilkapiuose. Vėlyvojo geležies amžiaus jotvingių teritorijoje laidojimo paminklai menkai pažįstami, daugiau medžiagos duoda piliakalniai ir gyvenvietės. Rašytiniuose šaltiniuose jotvingiai pirmą kartą paminėti 983 m., paskutinį kartą - 1282-1283 m.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS | etnosai
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
SŪDUVIAI
VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SINONIMIJA:
SŪDUVIAI Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas, 1987, p.139. TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius: Lietuvos pilys, 1996, p. 45.

SŪDUVIAI-JOTVINGIAI Lietuva iki Mindaugo. Vilnius: Dailės Akademijos leidykla, 2003, p.69.

JOTVINGIAI-SŪDUVIAI Lietuva iki Mindaugo. Vilnius: Dailės Akademijos leidykla, 2003, p.69.

SŪDAI

SŪDUVIAI-DAINAVIAI

ATITIKMENYS:
ang. Jatvingians
SIDRYS, R. A Lithuanian-English Glossary of Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica, 1995, vol. 1, p. 187.

ang. Yatvings
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

vok. Jatwingen
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

rus. ятвяги
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

TERMINO ŠALTINIAI:
TAUTAVIČIUS, A. Jotvingiai, dainaviai, sūduviai, poleksėnai ir ... Iš Liaudies kultūros. 1994, t. 2, kn. 1(2), p.4-14.

ŠIMĖNAS, V. Jotvingiai: seniausioji Seinų ir Punsko krašto praeitis. Iš Liaudies kultūra. Vilnius, 1997, nr.3, p. 3.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos istorijos atlasas, Vilnius: Vaga, 2001, p. 11.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-01-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal