TERMINAI

TERMINAS: SĖLIAI

APIBRĖŽIMAS: Tai istorinėje Sėlos žemėje gyvenusi baltų gentis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pirmą kartą sėliai rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1207 m., vokiečiams užėmus sėlių pilį (Sėlpilį). Manoma, jog sėlių šaknys siekia romėniškų laikų pilkapių su akmenų vainikais kultūros ar netgi dar senesnius laikus. I t. po Kr. antroje pusėje sėliai tęsė romėniško laikotarpio tradicijas nedegintus mirusiuosius laidoti pilkapiuose su akmenų vainikais (Šiaurės Rytų Lietuvos pilkapių kultūra). VI-VII a. sėlių įkapės tapo labai panašios į latgalių, todėl paprastai sudėtinga apibūdinti sėlius kaip savitą etnokultūrinę grupę. XIII a. šiaurinėje Sėlos dalyje Padauguvyje sėlių bendruomenės sulatvėjo, pietinės, patekusios į LDK sudėtį - sulietuvėjo.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS | etnosai
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA
SĖLA
ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA
ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA
VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

SINONIMIJA:
SĖLIAI-LATGALIAI Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas, 1987, p.136, 194. VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuva valstybės priešaušriu. Vilnius: Vaga, 2001, p.146.

ATITIKMENYS:
ang. Selonians
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

vok. Selen
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

vok. Selonen
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

rus. Cелы
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, p. 48.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas, 1987, p.195.

SIMNIŠKYTĖ, A. Sėliai. Iš: Liaudies kultūra, 1999, nr. 5, p. 25-35.


Lietuva iki Mindaugo. Vilnius: Vilniaus Dailės Akademijos leidykla, 2003, p.83.

PAVYZDYS:
Juodonių piliakalnis.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos istorijos atlasas, Vilnius: Vaga, 2001, p. 11.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-01-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal