TERMINAI

TERMINAS: PILIAKALNIO AIKŠTELĖS PAKRAŠTYS

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | sudedamosios dalys | piliakalnio dalys | PILIAKALNIO AIKŠTELĖ

ATITIKMENYS:
ang. Edge of a plateau
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1994, p.54.

lat. Plakuma mala
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1994, p.54.

rus. Kpaй площадки
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1994, p.54.

PASTABOS:

Atgal