TERMINAI

TERMINAS: VALSTYBĖ

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ISTORIJA

ŽEMESNI LYGMENYS:
Administracinis suskirstymas
VALDOVO INSTITUCIJA
Seimas
Teismai
IŽDAS
Kanceliarija
Nuolatinė taryba
Kariuomenė
Diplomatija

PASTABOS:

Atgal