TERMINAI

TERMINAS: KENESĖ

APIBRĖŽIMAS: Karaitų maldos namai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje keneses pradėta statyti nuo 14 a. Tai susiję su Lietuvos didžiojo kunigaikščio skatinta karaimų tautybės žmonių migracija į LDK. Pirmosios kenesės pastatytos Trakuose, Biržuose, Kėdainiuose, Panevėžyje, Vilniuje, Kruonyje. Dabar yra išlikusios mūrinės kenesės Trakuose (18 a.) ir pseudomaurų stiliaus – Vilniuje (19 a.).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | MALDOS NAMAI | pagal konfesijas

SUSIJĘ TERMINAI:
KARAITŲ REIKMENYS
SINAGOGA

SINONIMIJA:
KINESĖ Kinesė. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: 1986, t.2, p. 311.

ATITIKMENYS:
angl. Karaite Synagogue
Karaite Judaism. Iš Wikipedia [interaktyvus]. Prieiga per Internetą:http://en.wikipedia.org.

TERMINO ŠALTINIAI:
Kinesė. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: 1986, t.2, p. 311.

ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ, J. Karaimai. Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: 2001, p. 218-224.

HARVIAINEN, T. Lietuvos karaimai. Iš Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius: 2000, t.46, p. 65-77.

PAVYZDYS:
Trakų karaimų kenesė.

ILIUSTRACIJA: Ground plan of a Karaite Synagogue. Iš The Jewish Encyclopedia [interaktyvus]. Prieiga per Internetą: http://www.jewishencyclopedia.com/wiev.jsp?artid=1213&letter=S.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-09-02

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal