TERMINAI

TERMINAS: ORTODOKSŲ CERKVĖ

APIBRĖŽIMAS: Ortodoksų (stačiatikių, sentikių, unitų) maldos namai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Būdingas LDK mūrinių cerkvių bruožas – Vakarų Europai būdingų architektūros stilių (gotikos, renesanso, baroko) naudojimas. Sentikių cerkvės dažniau stačiakampio plano (panašios į gyvenamąjį namą) su daugiakampiu bokštu priekyje ar ant frontono. Unitų cerkvės dažniau imituoja katalikų bažnyčių architektūrą. Cerkvės interjero pagrindinis elementas yra ikonostasas – religiniais paveikslais (ikonomis) puošta aukšta pertvara, skirianti apsidėje esantį altorių (altorius) nuo vidinės cerkvės erdvės. Cerkvės vidus paprastai būna ištapytas freskomis, puoštas ikonomis. Seniausios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikių cerkvės buvo statytos 11–12 a. (Polocko, Gardino). Dabartinėje Lietuvos teritorijoje pirmosios stačiatikių cerkvės pastatytos 14 a. Vilniuje. Seniausios išlikę – Vilniaus Skaisčiausiosios Dievo Motinos (16 a. pr.), Vilniaus Šv. Nikolajaus (16 a. pr.). Lietuvoje archeologiškai tyrinėta Vilniaus Skaisčiausios Dievo Motinos, Kretingos, Dotnuvos (Akademijos) cerkvės ir jų aplinka. Būdingas cerkvių aplinkos objektas – kapinės. Dabar Lietuvoje stačiatikių, sentikių bei unitų centrai yra Vilniuje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | MALDOS NAMAI | pagal konfesijas

SUSIJĘ TERMINAI:
ORTODOKSŲ VIENUOLYNAS

ATITIKMENYS:
angl. Eastern orthodox church
NMR Monument Type Thesaurus. Prieiga per Internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/default.htm.

angl. Oriental Orthodox Church
NMR Monument Type Thesaurus. Prieiga per Internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/default.htm.

angl. Orthodox Church
NMR Monument Type Thesaurus. Prieiga per Internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/default.htm.

rus. Церковь
Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

TERMINO ŠALTINIAI:
Cerkvė. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: 1985, t.1, p. 321.

BARONAS, D. Stačiatikiai. Iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: 2001, p. 72-93.

POTAŠENKO, G. Sentikiai. Iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: 2001, p. 635-654.

Kultūros vertybių IS Voruta klasifikatoriai [interaktyvus]. Prieiga per Internetą: http://www.kpc.lt.

PAVYZDYS:
Vilnius Skaisčiausios Dievo Motinos cerkvė.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos architektūros istorija. Vilnius: 1988, t.1.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-09-02

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal