TERMINAI

TERMINAS: PROTESTANTŲ BAŽNYČIA

APIBRĖŽIMAS: Protestantų (Lietuvoje evangelikų-reformatų ir liuteronų) maldos namai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Protestantų bažnyčių prototipas yra katalikų bažnyčia, tik viskas supaprastinama (pas evangelikus reformatus daugiau, o pas evangelikus liuteronus mažiau). Pastato architektūroje dažniausiai laikomasi klasikinių renesanso ar klasicizmo architektūros principų, liuteronų bažnyčios dar turi vokiškos (kuklios) gotikos ar neogotikos stiliaus bruožų. Atsisakius puošnaus altoriaus bei dvasininkų ir tikinčiųjų atskirtinumo, tapo nebereikalinga presbiterija. Todėl protestantų bažnyčios dažniausiai yra stačiakampiai vienos ar kelių navų pastatai (be apsidės), savo vidaus erdve primenantys sales. Pagrindinis jų vidaus įrangos elementas yra Dievo stalas – stalas prie kurio atliekamos apeigos. Jis paprastai būna turtingai išpuoštas, ant jo dedamas knygos padėklas, ant kurio pamaldų metu guli atversta Biblija. Po protestantų bažnyčia taip pat būna įrengtos kriptos. Visa vidaus įranga, liturginiai reikmenys, kaip ir apeigos yra kuklūs bei funkcionalūs. Protestantų bažnyčios pagal padėtį hierarchijoje skirstomos į katedras (vyskupo bažnyčia) bei parapijų bažnyčias. Dabar Lietuvoje liuteronų centras yra Tauragėje, o evangelikų reformatų – Biržuose. Archeologiškai tyrinėtos Lietuvoje yra Papilio, Gėluvos bei Dubingių evangelikų reformatų, Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios. Būdingas bažnyčių aplinkos objektas – kapinės.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | MALDOS NAMAI | pagal konfesijas

SUSIJĘ TERMINAI:
PROTESTANTŲ REIKMENYS

SINONIMIJA:
REFORMATŲ BAŽNYČIA

ATITIKMENYS:
angl. Nonconformist church
NMR Components Thesaurus. Prieiga per Internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/components/default.htm.

rus. Протестантский костел (кирхе)
Lietuvių–rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

lenk. Kosciol wyznania helveckiego (wyznania augsburgskiego)
KALĖDA, A. Lietuvių–lenkų kalbų žodynas = Słownik litewsko–polski. Vilnius: Mokslas, 1991.

vok. Kirche
KOCH, W. Baustilkunde. Munchen: 1994, s. 425.

TERMINO ŠALTINIAI:
POCIŪTĖ-ABUKEVIČIENĖ, D. Protestantizmas. Iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: 2001, p. 535-556.

Kultūros vertybių IS Voruta klasifikatoriai [interaktyvus]. Prieiga per Internetą: http://www.kpc.lt.

PAVYZDYS:
Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčia; Dubingių evangelikų reformatų bažnyčia.

ILIUSTRACIJA: Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios vieta (Molėtų r.)

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-09-02

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal