TERMINAI

TERMINAS: VIENUOLYNAS

APIBRĖŽIMAS: Uždaras vienuolių bendrijos pastatų kompleksas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje pirmieji vienuolynai atsirado dar prieš krikščionybės įvedimą (Vilniaus pranciškonų vienuolynas). Archeologiškai tyrinėtos yra Palėvenės ir Paparčių domininkonų, Vilniaus basųjų karmelitų, Vilniaus bernardinų, Kėdainių karmelitų, Trakų bernardinų, Vilniaus jėzuitų, Kauno bernardinų, Marijampolės marijonų vienuolynų teritorijos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | MALDOS NAMAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | statinių kompleksai

ŽEMESNI LYGMENYS:
KATALIKŲ VIENUOLYNAS
ORTODOKSŲ VIENUOLYNAS

SUSIJĘ TERMINAI:
KATALIKŲ BAŽNYČIA
ORTODOKSŲ VIENUOLYNAS

ATITIKMENYS:
angl. Monastery
NMR Monument Type Thesaurus. Prieiga per Internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/default.htm. Art and Architecture Thesaurus. Prieiga per Internetą: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/.

TERMINO ŠALTINIAI:
Vienuolynas. Iš Universalus meno žodynas. Nuo seniausių laikų iki dabarties. Kaunas: 1998, p. 464.

PAVYZDYS:
Pažaislio kamaldulų vienuolynas; Vilniaus Šv. Dvasios stačiatikių vienuolynas.

ILIUSTRACIJA: Palėvenės vienuolyno (Kupiškio r.) teritorijos planas

ILIUSTRACIJA: Paparčių dominikonų vienuolyno (Kaišiadorių r.) planas

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-10-15

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal