TERMINAI

TERMINAS: ORTODOKSŲ VIENUOLYNAS

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | MALDOS NAMAI | VIENUOLYNAS

SUSIJĘ TERMINAI:
ORTODOKSŲ CERKVĖ
VIENUOLYNAS

ATITIKMENYS:
angl. Orthodox monastery
Iš National Monument Records. Monument Type Thesaurus [interaktyvus]. English Heritage. [žiūrėta 2006 03 24]. Prieiga per internetą: http://thesaurus.english-heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=1.

PASTABOS:

Atgal