TERMINAI

TERMINAS: STABAS

APIBRĖŽIMAS: Dievybės statula ar jos atvaizdas, kulto objektas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Stabai esti natūralios kilmės (pvz., Vyžuonų Vyžas) arba pagaminti žmogaus (pvz., Šventosios stabas), dažniausiai akmeniniai arba mediniai. Archeologinių tyrinėjimų metu stabų randama retai. Nemažai duomenų apie Vakarų Lietuvai ypač būdingų šventų akmenų grupę – stabakūlius, t. y. akmenis, „iš kurių buvo padaryti stabai” (K. Būgos etimologija). Kai kurie jų stovėjo prie laidojimo vietų (pvz., Kaštaunalių Stabakūlis), kiti – prie šventviečių (pvz., Padievyčio akmuo Bernardinas).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | sudedamosios dalys | šventyklos dalys
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | RELIGIJOS REIKMENYS | PAGONIŠKI REIKMENYS

SUSIJĘ TERMINAI:
FIGŪRINIS DIRBINYS

ATITIKMENYS:
angl. Cult statue

Leidinio aprašas, P. 108

angl. Cult statue
DOWDEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 118, 127.

angl. Idol
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 123; SŁUPECKI, L. P. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszaw: IAE, 1994, p. 198–228; Slavic religion. Iš Britannica CD 2000 Delux Edition (10th Edition); Germanic religion and mythology. Iš Britannica CD 2000 Delux Edition (10th Edition).

angl. Statue

Leidinio aprašas, P. 183

vok. Standbild

Leidinio aprašas, P. 183

vok. Götzenbild
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 83, 84.

vok. Götterbild
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 83, 84.

rus. Идол
РЫБАКОВ, Б. А. Язычество древней Руси. Москва, 1987, c. 121.

TERMINO ŠALTINIAI:
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 1993, p. 729 (3 leid.).

PAVYZDYS:
Šventosios medinis stabas.

ILIUSTRACIJA: Skulptūra (stabas) iš Šventosios 2 gyvenvietės (Palangos m.)

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal