TERMINAI

TERMINAS: REGIONINĖS GRUPĖS

APIBRĖŽIMAS: Žmonės, pabrėžiantys socialines tapatybės šaknis kaip teritorines “ribas”.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Žmonės, pabrėžiantys socialines tapatybės šaknis kaip teritorines “ribas”. Sava gimtinė, vietovė, kurioje gyvena, tėvų kilmė – visiems yra išskirtinai tapatumo ženklai, kaip vertybės perduodamos ir perimamos, siejamos su aplinka, besikeičiančiu istoriniu, socialiniu kontekstu. Šiuolaikinės žmonių tapatybių sampratos paremtos daugiau regioninės (lokalios) kultūros dalykais, negu etninėmis tradicijomis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS
ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS

SINONIMIJA:
GRUPĖS SUSIJUSIOS SU KURIA ATSKIRA SRITIMI, SU ATSKIRA ŠALIMI ARBA KELIOMIS GRETIMOMIS ŠALIMIS. DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 658.

ATITIKMENYS:
Regional groups
CASTELLS, M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 2000, p. 67–69.


rus. Lokal’nye gruppy
SŁOWNIK ETNOLOGICZNY. TERMINY OGÓLNE. Warszawa – Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 458.

vok. Regionale (lokale) Gruppen
Danguolės Svidinskaitės vertimas

TERMINO ŠALTINIAI:
CASTELLS, M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 2000, p. 67–69.

SAVONIAKAITĖ, V. Aukštaičiai: „ribų“ sampratos, Lituanistica, 2003, Nr. 3(55). Vilnius: Academia, p. 101–112.

PASTABOS: Kitos reikšmės: regioninės (lokalios) bendruomenės, anot Manuelio Castellso, “kolektyvinių veiksmų sukonstruotos ir kolektyvinės atminties saugomos, yra specifiniai tapatumo šaltiniai. Bet šie tapatumai, dažniausiai yra gynybos reakcijos prieš globalinės netvarkos įvedimą ir nekontroliavimą, greitus pokyčius. Jie stato prieglaudas, bet ne rojų...”

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-05 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal